Bezoekers informatie

 De markt gaat vanwege te weinig deelnemers niet door !!!

 

 

De de editie Maretak Kerstmarkt wordt gehouden op zaterdag  december 2018 van 12:00 – 18:00 uur

U kunt Winsum via verschillende wegen binnenrijden. De toegangswegen zijn voor de helft met hekken afgesloten.

Om de hulpdiensten vrije doorgang te garanderen, kunt u op deze wegen slechts aan één zijde van de weg parkeren. Dit wordt aangegeven met borden.

Graag uw medewerking.

 

De Maretak Kerstmarkt heeft kramen verdeeld over verschillende locaties in Winsum:

Tsjerkebuorren.

De Skans.

De Hervormde Kerk.

Café de Trijesprong

 

Skans 1, 8831 XS Winsum (Friesland)    

                                                   

Afdrukken